M-20S
M-20S

尺寸: 36寸圆角

表板: 北美西提卡云杉单板

背侧板: 印度玫瑰木

指板: 印度玫瑰木

弦线: 泰玛 TS1253

涂装: 亮光

拾音器: 可加装TYMA T-200

全国统一价:RMB 1980

English Version

详细介绍

型号    M-20S

琴体    TYMA Mini Jumbo

面板    北美西提卡单板

背侧板    印度玫瑰木合板

琴颈    桃花芯(1品厚21mm,9品厚23mm)

琴颈到琴身    传统14品处燕尾槽接柄工艺

琴码    印度玫瑰木

指板    印度玫瑰木

音梁    传统X型音梁

上下琴枕    牛骨

上琴枕宽度    43mm

琴体包边    玫瑰木+实木小线

音孔镶嵌    玫瑰木+实木小线

弦钮    镍色开放式

漆面    本色亮光NA 

品数    20品

弦长    596mm

琴弦    达达里奥EXP-16

拾音器    TYMA T-200 (可加装)

附件    原厂琴包、背带、护板、擦琴布、保修卡、使用说明书